Novosti

Puštanje strojeva u pogon, prezentacija upravljanja i edukacija zaposlenika

Slobodan Ribić, direktor tvrtke comcross croatia d.o.o, je prilikom dovršetka opremanja proizvodne hale sa suradnicima iz tvrtke Rittal obišao i pustio u pogon sve strojeve, a potom je uslijedila i detaljna prezentacija upravljanja većim dijelom nabavljene opreme.
Edukacija za rad na nabavljenim strojevima

Isto tako, zaposlenicima comcrossa je suradnik iz tvrtke Nabla Slavonija održao edukaciju korištenja stolnog i prijenosnog pisača za ispis pločice, čime je napravljen uvod u detaljnu obuku za rad na ostalim strojevima. Naime, ubrzo je provedena edukacija djelatnika za rad na novim strojevima i novim softverskim sustavima, uz provedbu certificiranja iz područja informacijske sigurnosti i sigurnosti na radu. Naposljetku, nakon implementacije najmodernijeg softverskog sustava za digitalizaciju, optimizaciju i upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, zaposlenici su razvili sva potrebna znanja i vještine za rad u industriji 4.0, budući da su sudjelovali u pripremi, razradi i izradi procedura vezanih uz rad s novonabavljenom opremom.

Pristupačnost, ravnopravnost i održivi razvoj

Pokraj opremanja proizvodnog pogona, projekt Comcross – proizvodni pogon doprinosi i razvoju zaposlenika tvrtke comcross croatia, stoga je organizirana interna edukacija o pristupačnosti za osobe s invaliditetom, klimatskim izazovima te ravnopravnosti spolova i diskriminaciji. Neke od pritom obrađenih tema su osvještavanje predrasuda i pozitivne mjere kojima se nastoje ukloniti rodni stereotipi, upoznavanja s institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj, te promicanje ravnopravnosti kroz razvijanje rodno osviještene politike.

Zaposlenici su odradili teorijski i praktični dio edukacije, a nakon analize primjera, iskustvenog učenja i rasprave o raznim temama, saznali su sve o konceptu održivog razvoja i potencijalnim načinima rješavanja gospodarskih, socijalnih i okolišnih izazova. Teme koje su pritom otvorene su edukativne mjere energetskog upravljanja, gospodarenja vodom i otpadom, odgovorna proizvodnja i potrošnja, te doprinos održivom razvoju na nacionalnoj i globalnoj razini.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta za Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja “REACT-EU”. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke comcross croatia d.o.o. za projektiranje, izvođenje i održavanje tehničkih sustava.