Small000023444842-e1456601724543

Spajamo mreže

Servisne usluge

Portfolio naših usluga

Mikroserije
U malim serijama individualno razvijamo pasivne komponente sustava prema specifikacijama kupca.
Više

System Services
Kao integrator sustava preuzimamo instalacije, prebacivanje i optimizaciju mrežnih sustava.
Više

Managed Services
Preuzimamo sveobuhvatan paket usluga s definiranim inputom i ouputom na području izgradnje mreže.
Više

Usluge

Usluge