Poštovani korisnici naše web stranice,
ispunjavamo svoju obvezu davanja informacija prema zakonu o zaštiti podataka i želimo vas na transparentan način informirati o postupanju s vašim osobnim podacima.
Odgovoran za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, a time i za poštivanje propisa o zaštiti podataka:

comcross croatia d.o.o.
Industrijska eko zona Nemetin
Vukovarska cesta 243a
31000 Osijek

Zastupa uprava:
Duško Žutić 
Nikola Alić
Telefon:+385 (0) 31586 400
E-Mail: info@comcross-croatia.hr
Internet: www.comcross-croatia.hr

IZJAVA I PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI NA WEB STRANICI  
Pravila o zaštiti osobnih podataka i privatnosti na web stranici primjenjuje se na sve osobne podatke koje comcross croatia d.o.o. prikuplja kao voditelj obrade podataka neovisno o načinu prikupljanja podatka, od vas izravno ili na drugi način. Osobni podaci su svi oni podaci koji se odnose na fizičke osobe čiji je identitet utvrđen izravno ili neizravno nekim od identifikatora identiteta, kao što su ime i prezime, OIB, informacije o lokaciji, identifikatori u elektroničkim komunikacijskim mrežama te jedna ili više od mogućih značajki njezinog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Važna nam je vaša privatnost i predani smo zaštiti svih osobnih podataka koje ste nam u radu povjerili.

1. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci upotrebljavaju se isključivo u svrhu odgovaranja na vaše upite, pružanja naših usluga te poštivanja pravnih obveza koje imamo. Svi osobni podaci koriste se samo i isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

2. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I VRSTE PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO 

1) NAČIN
 • Osobne podatke prikupljamo najčešće izravno od vas prilikom sklapanja poslovne suradnje, putem korištenja naše web stranice i prilikom razmjene informacija u vezi s uslugama koje pružamo u vezi s obavljanjem naše djelatnosti. Moguće ja angažirati i treće strane da prikupljaju one osobne podatke koji su korisni za postizanje određene svrhe.
 • Prilikom posjete našoj web stranici, u pravilu ne prikupljamo Vaše osobne podatke, osim ako nam ih dobrovoljne ne pošaljete prilikom  kontaktiranja, samim time dajete suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših podataka te korištenje istih vezano uz svrhu za koju su dani.
 • Tehnički podaci koji se prikupljaju prilikom posjete web stranici (https://comcross-croatia.hr/hr), prikupljaju se putem informacijskih sustava i programima koji se koriste za rad stranice te mogu uključivati različite podatke kao što su podatke o Vašem pružatelju usluga, operativnom sustavu, Internet protokol (IP) adresi, lokaciji iz vaše IP adrese, kolačićima, sadržaju kojeg ste pogledali i slično. Naša web stranica kao i mnoge druge koristi tzv. Kolačiće (eng. Cookies). Koristimo se konkretno obveznim i statističkim kolačićima. Ako niste suglasni s upotrebom kolačića, možete promijeniti njihove postavke u internetskom pregledniku ili drugom računalnom programu, prilikom takvog korištenja moguće su smetnje i disfunkcionalnosti na web stranici.
 • Takvi podaci ne koriste se za pojedinačno identificiranje posjetitelja web stranice niti se temeljem istih izrađuju pojedinačni profili korisnika. Takvi podaci koriste se u svrhu stvaranja statistike o posjetiteljima kako bi smo stvorili internu sliku o korištenju naše web stranice.

2) VRSTE PODATAKA
 • Prilikom prikupljanja i obrade Vaših podataka, koristimo se samo onim podacima koji su vezi sa uslugama koje pružamo, tako od vas možemo prikupiti neke od sljedećih podatka:
 • Identifikacijske i poslovne podatke koje nam povjerite prilikom sklapanja i tijekom poslovne suradnje (ime i prezime, ime i sjedište tvrtke čiji ste zaposlenik te kontakt podaci kao što su e-mail, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i slično)
 • Informacije koje su nam potrebne kako bismo vam pružili traženu uslugu, podršku te odgovorili na vaš konkretan upit.
 • Informacije koje se prikupljaju prilikom Vašeg posjeta našoj web stranici i kada nam šaljete upite, informacije iz vaših životopisa i prijava koje šaljete kada je otvorena neka od naših poslovnih pozicija.
 • Sve druge informacije koje prikupimo prilikom vaših ili tuđih upita vezanih uz pružanje neke od naših usluga

3. PRAVNI TEMELJ ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA 
Obrada osobnih podataka vrši se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te drugih relevantnih važećih zakonskih i podzakonskih propisa koji su temelj za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga (Zakon o PDV-u, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit itd.). Pravnu osnovu također predstavljaju i sklapanje tj. izvršenje ugovora, ako je nužno korištenje podataka kako bismo ispunili obveze koje iz ugovora proizlaze, vaš pristanak za korištenje podataka u neku točno određenu svrhu i pridržavanje zakonskih propisa. Prilikom prikupljanja osobnih podataka možete u bilo kojem trenutku odlučiti da nam ne dostavite potrebne podatke, osim ako ne prikupljamo podatke propisane zakonom.

4. DIJELJENJE VAŠIH PODATAKA S TREĆIM OSOBAMA 
Podatke koje smo prikupili ni na koji način nećemo učiniti trećim osobama koje su neovlaštene. Podaci se unutar društva mogu dijeliti među zaposlenicima koji su za to osobito ovlašteni i koje veže odgovarajuća obveza povjerljivosti.
Vaše osobne podatke podijelit ćemo s trećim osobama:
1. onda kada postoji Vaša izričita suglasnost za to
2. s trećim osobama kojima smo na temelju važećih propisa u obvezi dostavljati određene podatke
3. određeni podaci mogu se obrađivati i dijeliti s pojedinim javnim tijelima za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima, u kojem slučaju se podaci obrađuju grupno i anonimno, te ih nije moguće povezati s konkretnom osobom. 

5.   DUGOTRAJNOST ČUVANJA VAŠIH PODATAKA
Vaše podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko postoji svrha za njihovu čuvanje i obradu, tako i rok za obradu podataka ovisi o svrsi za koju su isti prikupljeni te tako isti mogu biti pohranjeni:
 • Dok postoji potreba u skladu sa interesom, na primjer za vrijeme trajanja ugovora i do ispunjenja obveze iz ugovora
 • Dok postoji vaše izričito dopuštenje za obradu i prikupljanje osobnih podataka
 • Do isteka vremena u kojem smo po zakonu dužni čuvati određene vrste podatakaNakon isteka nekog od ovih rokova, podaci će biti obrisani.

6.  VAŠA PRAVA U ODNOSU NA OBRADU I PRIKUPLJANJE PODATAKAU svakom trenutku imate pravo biti informirani o obradi Vaših osobnih podataka, pravo na pristup svim podacima koje ste nam učinili dostupnima, pravo na prijenos podataka te u svakom trenutku pravo na ograničavanje obrade danih podataka.
Ukoliko su Vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo zahtijevati njihov ispravak ili dopunu.

Uvijek imate pravo naknadno povući isključivo odobrenje za obradu Vaših podataka koja je ranije dana, ali takva izjava o povlačenju ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se temeljila na ranije danom isključivom odobrenju, možete zahtijevati brisanje svojih danih osobnih podataka kada prestane svrha za koju su dani.

Ako ustanovite da smo prilikom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka prekršili neke od propisa o zaštiti osobnih podataka, s tim u vezi možete nam se obratiti prigovorom te imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao nadležnom tijelu.

7. MOGUĆE PROMJENE 
Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja ovih pravila o zaštiti privatnosti. Ova pravila o zaštiti privatnosti objavljujemo kako bismo Vas upoznali s načinom prikupljanja, obrade, korištenja i dijeljenja Vaših osobnih podataka.06.09.2022